(Online) Overeenkomst voor G Suite for Education

Deze Overeenkomst voor G Suite for Education (de 'Overeenkomst') wordt gesloten tussen Google Inc. ('Google') en de in het Besteldocument vermelde klant ('Klant'). Deze Overeenkomst is geldig vanaf de datum waarop de Klant op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder klikt, of, indien van toepassing, de datum waarop de Overeenkomst is ondertekend (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens de Klant, belooft en garandeert u dat (i) u beschikt over alle benodigde rechten om uw werkgever of de toepasselijke partij te binden aan deze voorwaarden; (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen; en (iii) u akkoord gaat met deze Overeenkomst namens de partij die u vertegenwoordigt. Als u niet beschikt over alle vereiste rechten om de klant te binden, dient u niet te klikken op de knop "Ik ga akkoord" hieronder (dan wel, indien van toepassing, deze Overeenkomst niet te ondertekenen). Deze Overeenkomst beschrijft de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant en is van kracht vanaf de Ingangsdatum.